Веб-бібліотека

Скобло Ю. С., та ін. Безпека життєдіяльності:

Концепція дисципліни БЖДЛ. Концепти БЖДЛ. Правове забезпечення розробки концепції БЖДЛ (на базі «Концепції освіти з напряму «Безпека життя і діяльності людини», затвердженої Міносвіти і науки 12 березня 2001 року). Структура концептів БЖДЛ (етапні завдання). Концепція розвитку науки і практики «Безпеки життєдіяльності». Концепція освітянської діяльності. Мета, завдання і структура посібника. Сучасні обставини, що формують стан життєдіяльності. Характер змін і стан безпеки життєдіяльності. Терміни та їх визначення. Теоретичні основи (їх елементи), що формують систему знань дисципліни «безпека життєдіяльності». Базові уявлення дисципліни. Забезпечення безпеки від дії небезпечних та шкідливих чинників...

Сирохман I. В. та ін. Товарознавство продовольчих товарів: Споживні властивості харчових продуктів. Основні речовини харчових продуктів та їх властивості. Якість продовольчих товарів. Втрати продовольчих товарів у процесі товаропросування. Стандартизація і сертифікація продовольчих товарів. Штрихове кодування і товарна класифікація експортно-імпортних продовольчих товарів. Зберігання продовольчих товарів в роздрібній торговельній мережі і вимоги до їх якості. Зерноборошняні товари. Хімічний склад зерна. Крупи. Борошно. Показники якості та дефекти крупів і борошна. Пакування, маркування, транспортування та зберігання крупів і борошна. Макаронні вироби. Хлібобулочні вироби. Плодоовочеві товари. Фактори, що впливають на хімічний склад та властивості плодів і овочів...

ИОНИЙСКИЙ ЭТАП АНТИЧНОЙ НАТУРФИЛОСОФИИ

- становление античной философии и науки в VI-V вв. до н.э. Этот этап связан с формированием первых философских школ:  милетской школой, пифагорейским союзом, Гераклитом Эфесским и основан на их представлениях о "стихиях", как основаниях космоса - воде, огне, числе и пр. Понятие "космос" означало порядок и было проекцией живой природы или человеческого общества, а не самостоятельной сущностью. Вселенная наделялась  качествами живых существ и изображалось в виде огромного человекоподобного организма (а космос  рассматривался как макрочеловека, а человек как микрокосм). Такой взгляд приводил к слиянию человека со Вселенной, микрокосмоса с макркосмосом, то есть человек выступал как  часть всеобщего космического порядка  и в нём воплощались все силы  и стихии, которые образует космос. Описание мира представлялось как порождение какого то первоначала, как царство стихий. Анаксимандр (представитель милетской школы) создал первую общекосмологическую картину мира: земля - центр Вселенной, её опоясывает три огненных кольца - солнечное, лунное и звёздное, которые покрыты воздушной оболочкой, земля сферична и "плавает" в мировом пространстве.


© 2009-2020  lib.ltd.ua