Веб-бібліотека

Старушенко Л.І. Анатомія і фізіологія людини:

Історичний нарис. Основні відомості про структуру та функції клітин, тканин, органів і систем. Апарат руху й опори. Кістки. Осьовий скелет. Скелет голови. Кістки мозкового черепа. Кістки лицевого черепа. Хребтовий стовп. Грудна клітка. Додатковий скелет. Кістки верхньої кінцівки. Кістки нижньої кінцівки. Суглоби кінцівок. М'язи. М'язи частин тіла. Системи крові та кровообігу. Система крові. Склад, кількість і фізико-хімічні властивості крові. Клітини крові. Зсідання крові (гемокоагуляція). Групи крові. Система кровообігу. Діяльність серця. Кровоносна система. Лімфатична система. Дихальна система. Дихання. Вентиляція легенів. Газообмін в легенях і тканинах. Регуляція дихання. Травна система. Травлення. Обмін речовин...

INTENTIO

(лат. - напряжение, намерение, направленность; интенция, intentio recta - "прямое определение" понятия или предмета, представляющегося внешним по отношению к гносеологической связи (в то время как intentio obliqua, "косвенное определение", - внутренним). Оба вида (лат. - modi) этого определения называют соответственно modus rectus и modus obliquus. H. Гартман (в работе "Zur Grundlegung der Ontologie", 1941, S. 49) называет intentio recta естественной точкой зрения на мир, имеющей склонность к онтологии, т. к. она не начинает с рефлексии (как intentio obliqua), не изменяет естественного направления познания, часто следует ему и непосредственно продолжает его дальше; ср. Установка.


© 2009-2020  lib.ltd.ua