Веб-бібліотека

Жидецький В. Ц. Охорона праці користувачів комп'ютерів:

Характеристика роботи користувачів комп'ютерів з точки зору охорони праці. Охорона праці, як система заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності користувачів комп'ютерів. Фактори, що впливають на функціональний стан користувачів комп'ютерів. Особливості роботи користувачів комп'ютерів. Розлади здоров'я користувачів, що формуються під впливом роботи за комп'ютером. Зоровий дискомфорт. Перенапруження скелетно-м'язової системи. Ураження шкіри. Розлади центральної нервової системи (ЦНС). Порушення репродуктивної функції. Вплив на інші системи організму. Принципи професійного відбору операторів ВДТ. Працездатність операторів ВДТ. Аналіз системи "людина-комп'ютер-середовище"...

Интенция

(от лат. intenttio - стремление) - в онтологии синоним субъективной направленности  на выделение предмета из любого сущего. Традиционно термин И. (интенциональность) использовался только для характеристики человеческого сознания (Брентано, Гуссерль). Признание человеческой субъективности частным случаем субъективной реальности как всеобщего атрибута позволяет придать этому термину онтологический смысл.


© 2009-2020  lib.ltd.ua