Веб-бібліотека

Бочелюк В. Й. Юридична психологія:

Юридична психологія в системі психологічних знань. Психологія як наука. Предмет і завдання юридичної психології. Психологія в системі наук. Система юридичної психології. Історія розвитку юридичної психології. Сутність методології та методів юридичної психології. Загальна характеристика методології та методів пізнання в юридичній психології. Конкретні методи психолого-юридичних досліджень. Соціально-психологічні методи виправлення правопорушника. Психологічні особливості злочинних дій. Особистісна мотивація злочинних дій. Особливості групової мотивації злочинних дій. Психологія неповнолітніх правопорушників. Особистість неповнолітнього злочинця. Соціально-психологічні причини злочинної поведінки неповнолітніх...

ИНСТРУМЕНТАЛИЗМ

- защищавшийся Джоном Дьюи и другими взгляд, согласно которому ум и интеллект (логические, этические и др. формы) точно так же являются средством (инструментом) приспособления к изменяющимся условиям, как части тела и зубы. Инструментализмом является прагматизм амер. философии.


© 2009-2020  lib.ltd.ua