Веб-бібліотека

Макарова О.В. Державні соціальні програми:

Теоретичні засади програмного регулювання соціальної сфери. Об'єктивно-історичні передумови застосування державних соціальних програм. Історичні корені застосування систем соціального захисту. Об'єктивні передумови застосування державних соціальних програм у сучасний період історії. Досвід застосування соціальних програм у країнах «загального добробуту». Особливості застосування соціальних програм в Україні у перехідний період. Сутність та методологічні основи програмного регулювання соціальної сфери. Програмування як інструмент реалізації соціальної політики. Сутність категорії «державна соціальна програма». Методологія розробки державних соціальних програм. Класифікація соціальних програм...

Инерциальная система отсчета

(см. инерция) - любая система отсчета, в которой справедлив закон инерции (1-й закон Ньютона), т. е. тело, не подверженное действию сил, сохраняет свое состояние или сохраняет свою скорость по величине и направлению. Законы физики одинаковы (ковариантны) во всех инерциальных системах отсчета, что составляет сущность принципа относительности движения.


© 2009-2020  lib.ltd.ua