Веб-бібліотека

Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення:

Роль і значення мови в суспільному житті. Українська мова серед інших мов світу. Функції мови. Мовна норма. Функціональні стилі сучасної української літературної мови. Офіційно-діловий стиль. Мова документів. Загальні вимоги до укладання та оформлення. Документ та його функції. Критерії класифікації документів. Вимоги до укладання та оформлення документів. Оформлення сторінки. Текст і його оформлення. Скорочування слів і словосполучень. Стандартизація ділового тексту. Реквізити ділових паперів. Дата. Індекс. Заголовок до тексту. Адресат. Гриф затвердження. Резолюція. Віза. Підпис. Терміни та їх місце в діловому мовленні. Професійна лексика. Використання неологізмів та запозичень. Документування в управлінській діяльності...

ИМПЕРАТИВ

принцип, носящий характер беспрекословного долженствования. По Канту, "категорический" императив представляет собой обязательное моральное требование: мы узнаем его по чувству, что действовать иначе невозможно ("ты должен, потому что ты должен"). Он противостоит "гипотетическому императиву", не носящему характер абсолютного долженствования ("ты должен это сделать, если ты хочешь быть счастливым", или "если ты хочешь быть умелым и преуспеть в жизни").


© 2009-2020  lib.ltd.ua