Веб-бібліотека

Культурологія: українська та зарубіжна культура / За ред. М.М. Заковича:

Теоретичні аспекти культури. Культурологічний підхід до аналізу культури. Методологічні засади розуміння культури. Поняття і сутність культури. Основні концепції культури. Морфологія і динаміка культури. Функції культури. Культура і суспільство. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства. "Субкультура" та її функції. Мистецтво як засіб творення особистості. Походження і основні етапи розвитку культури. Сучасний погляд на проблему антропосоціогенезу. Сутність культурної еволюції та її відмінність від біологічної. Генезис та етапи культурної еволюції. Виникнення мистецтва як унікального механізму культурної еволюції. Культура і цивілізація...

ИЕРАРХИЯ

(от греч. hieros - священный и arche - господство) - господство святых, субординация священников. В переносном смысле подразделение с возрастающим значением и уменьшающимся числом членов, напр. иерархия наук, иерархия ценностей. Иерархию наук разрабатывал, напр., Конт.


© 2009-2020  lib.ltd.ua