Веб-бібліотека

Соціологічна теорія: традиції та сучасність / За ред. А.Ручки:

Концептуальні основи соціології XXI століття. Виклики соціології XXI століття: глобалізація, посткласицизм, постмодернізм. Інтегралістська соціологія Пітирима Сорокіна. Феноменологічна соціологія: досвід аналізу повсякденного світу. Етносоціологія: сучасний контекст. Сучасна соціологія конфлікту: образ соціальної реальності. Соціологія суб'єктивної реальності...

ИДЕОЛОГИЯ РЕЛИГИОЗНАЯ

упорядоченная система воззрений на сверхъестественное, отличающаяся полнотой, обстоятельностью и последовательностью. Разрабатывается и отстаивается авторитетными поборниками той или иной религии - богословами и служителями культа Важнейшие составляющие религиозной идеологии - богословие и религиозная философия, а ее стержень - основные положения соответствующего религиозного вероучения (догматики)


© 2009-2020  lib.ltd.ua