Веб-бібліотека

Посудін Ю.І. Методи неруйнівної оцінки якості та безпеки сільськогосподарських і харчових продуктів:

Якість сільськогосподарської продукції. Параметри якості рослинної продукції. Внутрішній склад. Густина. Визначення густини. Густина та критерій якості. Розмір. Форма і конфігурація. Текстура. Колір. Кондиція та дефекти. Смак. Запах. Безпека рослинних продуктів. Зараження рослинних продуктів. Фальсифікація рослинних продуктів. Фактори, що впливають на якість рослинних продуктів. Основні визначення. Фізичні стресові фактори. Механічні стресові фактори. Температурні стресові фактори. Водні стресові фактори. Світлові стресові фактори. Ультрафіолетові стресові фактори. Іонізаційні стресові фактори. Хімічні стресові фактори. Біологічні стресові фактори...

Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення: Роль і значення мови в суспільному житті. Українська мова серед інших мов світу. Функції мови. Мовна норма. Функціональні стилі сучасної української літературної мови. Офіційно-діловий стиль. Мова документів. Загальні вимоги до укладання та оформлення. Документ та його функції. Критерії класифікації документів. Вимоги до укладання та оформлення документів. Оформлення сторінки. Текст і його оформлення. Скорочування слів і словосполучень. Стандартизація ділового тексту. Реквізити ділових паперів. Дата. Індекс. Заголовок до тексту. Адресат. Гриф затвердження. Резолюція. Віза. Підпис. Терміни та їх місце в діловому мовленні. Професійна лексика. Використання неологізмів та запозичень. Документування в управлінській діяльності...

ИДЕАЛЫ И НОРМЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

- множество внутринаучных ценностей, организующих, направляющих и оценивающих как сам ход научного исследования, так и его результаты - научное знание. К их числу относятся категории "научная истина", "научное доказательство", "научная эффективность", "критерии научности знания", "критерии истинности научного знания", "научная теория", "научное объяснение", "научное понимание" и др. Как показывает анализ истории научного познания и его современной структуры, содержание этих ценностей исторически изменчиво и образует аксиологический фундамент того или иного исторического типа науки (древняя восточная наука, античная наука, средневековая наука, новоевропейская классическая наука, неклассическая наука, постнеклассическая наука). Существенно различно понимание идеалов и норм науки и в зависимости от класса наук и уровня научного исследования (логико-математические науки, инженерно - технологические науки, эмпирическое и теоретическое исследование и др.). Идеалы и нормы научного исследования могут быть различными и в рамках одной научной дисциплины (например, классическая и конструктивная математика и др.). (См. ценности, наука, методологический кластер).


© 2009-2020  lib.ltd.ua