Веб-бібліотека

Пальчевський С. С. Педагогіка:

Загальні засади педагогіки. Предмет і завдання педагогіки. Філософські основи сучасної освіти. Розвиток, виховання та формування особистості. Логіка і методика науково-педагогічних досліджень. З історії педагогіки. Педагогіка Давнього світу. Школа і педагогічна думка в середньовічній Європі. Розвиток школи, виховання і педагогічних ідей в епоху Відродження та Реформації. Західноєвропейська педагогіка епохи буржуазних революцій та Просвітництва. Європейська класична педагогіка кінця XVIII - першої половини XIX ст. Світова педагогічна думка та практика кінця ХІХ-ХХ ст. Школа і педагогічна думка у Київській Русі (IX-XIV ст.) та періоду Відродження в Україні (XVI - середина XVIII ст.)...

Идеализм

общее обозначение философских учений, утверждающих, что сознание (психическое, духовное начало) первично, а материя или природа вторична, производна и зависима от духовного начала. Различают объективный и субъективный идеализм. С точки зрения объективного идеализма, первоосновой мира, подлинным бытием является сверхиндивидуальное духовное начало (идея, мировой разум, Бог и т.д.). Субъективный идеализм считает, что реально существует только сознание субъекта и весь мир определяется его деятельностью.


© 2009-2020  lib.ltd.ua