Веб-бібліотека

Москаленко А. З. Теорія журналістики:

Предмет і завдання курсу. Поняття «журналістика». Університетська підготовка журналістів. Нова журналістська формація. Журналістика як мистецтво і як наука. Інформаційний підхід у журналістиці. Суспільство і соціальна інформація. Відкритість інформаційного простору. Основні принципи інформаційних відносин. Доступ до інформації. Види інформації. Правила передачі інформації. Нормативна база діяльності преси. Свобода преси. Правові основи функціонування ЗМІ. Законодавче забезпечення захисту інформаційного простору. Норми професійної етики журналіста. Результативність журналістської діяльності. Функції як результат поєднання мети та засобів її досягнення. Принципи журналістики як основа ефективного функціонування ЗМІ...

ИДЕАЛ-РЕАЛИЗМ

- согласно Н.Лосскому, мир - это целостное единство многообразных процессов, имеющих различные пространственно-временные формы; в основе единства мира лежит идеальное бытие по ту сторону пространственно-временных событий, сменяющих друг друга. Идеальное бытие в свою очередь создается конкретными "Я" - носителями и творческими создателями идеального бытия, деятельными причинами всех процессов, происходящих в мире. Эти "Я" названы субстанциальными деятелями и распределены по степени своей развитости по разным ступеням мирового бытия. Идеал-реализм Н.Лосского является иерархическим персонализмом.


© 2009-2020  lib.ltd.ua