Веб-бібліотека

Укладач О. І. Когут. Основи ораторського мистецтва:

Риторика як наука і мистецтво. Історія ораторського мистецтва. З, Цицерон та Феофан Прокопович - видатні оратори. Соціально-політичне красномовство: парламентська промова. Сучасний риторичний ідеал. Тема, цільова установка промови. Збір матеріалу. Інформаційні промови. Композиція промови: вступ, основна частина, висновки. Аналіз композиції промов. Аналіз композиції промов видатних ораторів. Методи побудови промови (індуктивний, дедуктивний, хронологічний). Промови з метою переконати. Закличні промови. Конспект. Складання конспекту лекції. Теза, аргумент, спосіб доведення в лекції. Розробка системи аргументів. Основні жанри ораторських виступів - лекція, доповідь, промова. Похвальні промови...

ХИНТИККА (Яакко)

финский философ и логик (р. Хельсинки, 1929). После учебы в Гарварде становится профессором в Хельсинки (1959), Беркли (1963) и Стэнфорде. Вносит важный вклад в математическую логику, теорию индукции, логический анализ научных методов, философию языка и историю логики. Его работы, в частности: "Distributive Normal Forms in the Calculus of Predicates" (1953), "Two Papers on Symbolic Logic" (1955), "Aspects of Inductive Logic" (1966), "Logic, Language Games and Informations" (1972).


© 2009-2020  lib.ltd.ua