Веб-бібліотека

Політологія / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка:

Розвиток політології від найдавніших часів до сьогодення. Політологія як наука і навчальна дисципліна. Політологія в системі суспільних наук. Предмет політології. Структура та функції політології. Методологія політології. Політика як соціальне явище. Сутність, структура й функції політики. Політика й сучасний розвиток українського суспільства. Виникнення та еволюція світової політичної думки. Суспільно-політичні уявлення Давнього світу. Політичні вчення епох Раннього християнства і Середньовіччя. Політична думка Нового часу. Зародження і розвиток політичної думки в Україні (X - початок XX ст.). Еволюція політичних ідей від Київської Русі до козацько-гетьманської держави...

ХИДРАН

(Греч.) Букв., "Креститель". Наименование древнего
Иерофанта Мистерий, который проводил кандидата через "испытание
водою", в которую тот погружался трижды. Это было его крещением
Святым Духом, витающим над водами Пространства. Павел говорит о
Св. Иоанне как о Хидране, Крестителе. Христианская Церковь
переняла этот обряд из обрядности Элевзинских и других Мистерий.


© 2009-2020  lib.ltd.ua