Веб-бібліотека

Ратушняк Г.С. Топографія з основами картографії:

Предмет та задачі топографії й картографії в екологічному моніторингу. Визначення топографії й картографії та їх зміст. Зв'язок топографії й картографії з іншими науками, історія їх розвитку та організацій форми. Картографічні образно знакові просторові моделі. Карти та їх властивості. Класифікація карт. Географічні атласи та їх класифікація. Суть та структура регіональних екологічних атласів. Математична основа побудови географічних карт. Моделі поверхні Землі та її розміри. Математична основа карт. Картографічні проекції. Системи координат в топографії та картографії. Основні лінії та площини еліпсоїда. Географічні координати. Плоскі прямокутні координати. Полярні та біполярні координати". Висота точок...

ГУРУ

(санскр. - "тот, кто просветляет"): духовный Учитель, наставник, призванный помочь ищущему идти по правильному духовному пути. Без гуру развитие человека оказываетея очень медленным и ненадежным. Если кто-то становится истинным учеником Учителя, он не чувствует, что он и гуру - два разных существа. Гуру является его собственной наивысшей частью, поэтому истинный ученик не видит трудности в подчинении своей низшей части - наивысшей. Однако, когда ученик достаточно продвинулся по пути духовных исканий, ему уже не нужна ничья помощь.


© 2009-2020  lib.ltd.ua