Веб-бібліотека

Семків О. І. Політологія:

Предмет і метод політології. Політика та її соціальність. Предмет політології. Методи і способи вивчення політики. Основні віхи історії політичної думки. Політична думка Стародавнього світу. Проблеми держави в країнах Стародавнього Сходу. Політичні доктрини античності. Платон і Арістотель. Римське право і політика. Становлення політичної науки нового часу. Проблеми теорії політики в епоху Відродження. Протиставлення політики богослов'ю. Н. Макіавеллі та макіавеллізм. Раціоналістичні концепції політики. Просвітництво. Ф. Бекон і Дж. Локк про державу та правові основи людського буття. Раціоналістичне трактування політики в працях французьких просвітників. Політично-правові вчення в Німеччині у XVIII- XIX ст...

Гуна

(санскр. "нить") - в индусской философии состояние вещества видимого, физического и невидимого, духовного. Различают три гуны: световую "саттва" (от корня "сат", "бытие", "сущее"), символ - белый цвет, менее светлую - "раджас" ("жар"), красный цвет, и "тамас" ("тьма"), черный цвет. Гуны являются аспектами единой пластической мировой субстанции - пракрити.


© 2009-2020  lib.ltd.ua