Веб-бібліотека

Стеблюк М.І. Цивільна оборона:

Цивільна оборона України - основа безпеки життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях. Надзвичайні ситуації. Основи класифікації надзвичайних ситуацій. Надзвичайні ситуації природного характеру. Стихійні явища екзогенного походження. Надзвичайні ситуації техногенного характеру: аварії і катастрофи. Транспортні аварії (катастрофи). Радіаційно небезпечні об'єкти. Хімічно небезпечні об'єкти. Пожежо- та вибухонебезпечні об'єкти. Об'єкти комунального господарства. Гідродинамічні аварії. Ліквідація наслідків аварій та катастроф. Надзвичайні ситуації терористичного походження. Пожежі. Гасіння пожеж. Осередок ядерного ураження. Вплив на людей, сільськогосподарські й лісогосподарські об'єкти. Елементи ядерної фізики. Ударна хвиля...

ГНОСЕОЛОГИЯ

(теория познания) - раздел философии, изучающий взаимоотношение субъекта и объекта в процессе познавательной деятельности; анализирующий отношение знания к действительности, формы и методы познания, их эффективность и применяемость; определяющий границы и возможности познавательных способностей человека, критерии истинности и достоверности знания; а также анализирующий различные гносеологические концепции с точки зрения выше перечисленных проблем.


© 2009-2020  lib.ltd.ua