Веб-бібліотека

Русинка І.І. Психологія:

Психологія як наука. Еволюція наукових поглядів на природу психічного. Розвиток психологічних знань у рамках вчення про душу. Розвиток психологічних знань у рамках вчення про свідомість. Розвиток психології як науки про свідомість у період до формування експериментальної психології. Становлення психології як самостійної науки. Мозок і психіка. Будова мозку. Принципи роботи мозку. Принцип динамічного стереотипу. Принцип домінанти. Свідомість і підсвідоме: взаємодія та взаємозалежність. Основні теорії особистості. Основні теорії особистості. Теорія З. Фрейда. Теорія А. Адлера. Теорія В. Франкла. Теорія Г.Олпорта. Теорія Д. Келлі. Теорія А. Маслоу. Психологічна структура особистості та особливості її розвитку і поведінки. Свідомість...

ГЛОК Чарльз

(р. 1919) - амер. социолог, проф. Калифорн. ун-та, руководитель "Центра по изучению религии и общества". Начиная с кон. 50-х гг. разрабатывает проблемы методологии и методики эмпирич. исследований религиозности. Его схема измерений религиозности включает измерение "религ. опыта", религ. веры, религ. культа, религ. знаний, "последствий религиозности" в сфере нерелиг. поведения. Под руководством Г. проведен ряд эмпирич. исследований религиозности в США.


© 2009-2020  lib.ltd.ua