Веб-бібліотека

Злобін Ю.А. Основи екології:

Загальна екологія. Екологія як загальнобіологічна та гуманітарна наука. Розвиток екологічних знань та їх роль у становленні цивілізації.Ідея системності в екології. Соціальні аспекти екології.Об'єкти вивчення в екології. Методи екологічних досліджень. Метод моделювання в екології. Короткий нарис історії екології. Українська екологічна школа. Екологія на межі XX та XXI століть. Біосфера. Поняття біосфери. Структура біосфери. Потік енергії на Земній Кулі. Біогеохімічні цикли. Місце людини в біосфері. Поняття середовища. Людська цивілізація як новий фактор в існуванні біосфери. Екосистеми. Екосистеми - основні структурні одиниці біосфери. Абіотичні компоненти біосфери...

Гипотеза виртуальности Бехера

- (в психологии) гипотеза, согласно которой человеческий организм представляет собой виртуальную форму, состоящую из согласованных между собой органов или виртуальных образований первого порядка, и благодаря руководству энтелехии является типической целостностью, все элементы которой находятся в постоянном взаимодействии. Головной мозг постоянно готов к новым виртуальным образованиям. Например, в результате нарушения равновесия каким-либо раздражителем возникает ответное ощущение, как восстановление утраченного равновесия. Нарушение равновесия и его восстановление создают виртуальное образование второго порядка. Физическим коррелятором психического является в этом случае не тело, а совокупность виртуальных процессов. Гипотеза следующим образом трактует связь души и тела: между руководством души (энтелехией) и виртуальными образованиями первого порядка имеется взаимодействие, а между процессами сознания и виртуальными образованиями второго порядка - параллелизм.


© 2009-2020  lib.ltd.ua