Веб-бібліотека

Дудик П.С. Стилістика української мови:

Стилістика як лінгвістичне вчення. Мова як джерело стилістичних знань. Сучасна українська літературна мова як основа стилістики. Основні структурні компоненти і стилістичні можливості мови. Стилістика мовних одиниць і мовних рівнів. Основні терміни стилістики. Стилістика в системі розділів науки про мову. Об'єкт і предмет стилістики. Стилістика і її підрозділи. Стилістичний аналіз мовних одиниць. Стилістика мови і стилістика мовлення. Стилістика мови (мовлення) і культура мови (мовлення). Теоретичне і практичне значення стилістики. Об'єктивне і суб'єктивне в стилістиці. Стилістично марковані і стилістично немарковані мовні одиниці. Стилістична норма в мові й у мовленні. Стилістика літературної мови і діалектне мовлення...

Оснач О.Ф. Товарознавство: Теоретичні основи товарознавства. Предмет, цілі і завдання товарознавства. Класифікація, кодування і асортимент товарів. Стандартизація, сертифікація і якість продукції. Основні властивості промислової продукції. Метали. Атомно-кристалічна будова і властивості металів. Механічні характеристики металів. Методи їхнього визначення. Чорні метали. Чавун. Склад чавуну. Класифікація чавуну. Характеристика видів та маркування. Умови постачання, транспортування, зберігання чавуну. Сталь. Склад, класифікація та характеристика. Вуглецеві сталі. Класифікація та характеристика видів. Леговані сталі. Класифікація і маркування легованих сталей. Металокерамічні інструментальні сплави. Підвищення якості сталі. Кольорові метали і сплави...

Гипатия (Ипатия) Александрийская

- астроном, математик, философ. Образование Гипатия получила под руководством своего отца, Теона Александрийского. Преподавала в Александрии; схоларх (глава школы) Александрийской школы неоплатонизма. В марте 415 г. Гипатия была убита толпой религиозных фанатиков. Вскоре после смерти Гипатии многие из её учеников покинули город, что послужило началом упадка Александрии как научного центра. Ни одного сочинения Гипатии не дошло до наших дней (утрачены во время пожара Александрийской библиотеки). Полагают, что третья книга Альмагеста Клавдия Птолемея (2 в.) была прокомментирована Теоном Александрийским совместно с Гипатией. По общему мнению, Гипатия превзошла всех современных ей философов. Утверждается также, что она изобрела или усовершенствовала некоторые научные инструменты: прибор для получения дистиллированной воды, прибор для измерения плотности воды, астролябию и планисферу (плоскую подвижную карту неба). С именем Гипатии связывают последний расцвет не только греческой, но и всей античной науки. Из высказываний Гипатии можно отметить: "Лучше думать и делать ошибки, чем не думать вообще. Самое страшное - это преподносить суеверие как истину".


© 2009-2020  lib.ltd.ua