Веб-бібліотека

Курило Т.В. Митне право України:

Загальні положення митного права. Історичний розвиток митного права в Україні. Митна політика України. Митні органи України. Тарифне та нетарифне регулювання в митному праві. Митні платежі. Митна вартість товарів та методи її визначення. Митні режими. Поняття та зміст митного режиму. Характеристика митних режимів. Митне оформлення та декларування товарів. Класифікація товарів при митному оформленні. Документи для проведення митного оформлення. Вантажна митна декларація (ВМД). Основні етапи митного оформлення товарів. Декларування товарів. Діяльність митного брокера. Товари, які не підлягають пропуску через митний кордон України. Митне оформлення зовнішньоекономічних операцій. Контракт як документ необхідний для митного оформлення вантажів...

Гидролиз

(от гидро и lysis - растворение) - процесс взаимодействия химических соединений с ионами молекул воды, условием протекания которого является способность веществ образовывать с протонами и гидроксиль-ными группами слабодиссоциирующие молекулы и ионы. Гидролизу подвергаются соли, в состав которых входят катионы или кислотные остатки слабых оснований и кислот, а также различные органические соединения (белки, углеводы, эфиры, жиры). В результате гидролиза раствор становится либо кислотным, либо щелочным.


© 2009-2020  lib.ltd.ua