Веб-бібліотека

Політологія / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка:

Розвиток політології від найдавніших часів до сьогодення. Політологія як наука і навчальна дисципліна. Політологія в системі суспільних наук. Предмет політології. Структура та функції політології. Методологія політології. Політика як соціальне явище. Сутність, структура й функції політики. Політика й сучасний розвиток українського суспільства. Виникнення та еволюція світової політичної думки. Суспільно-політичні уявлення Давнього світу. Політичні вчення епох Раннього християнства і Середньовіччя. Політична думка Нового часу. Зародження і розвиток політичної думки в Україні (X - початок XX ст.). Еволюція політичних ідей від Київської Русі до козацько-гетьманської держави...

ГЕОПСИХОЛОГИЯ

(от греч. ge Земля и психология) - наука, исследующая влияние погоды, времен года, почвы, ландшафта на душевную жизнь; она близко соприкасается с осн. проблемами сознания (проблемами сна, утомления, кривой производительности труда), с психопатологией (лунатизмом), тропическим бешенством, горной болезнью (амоком) и медициной (отдыхом, лечением), а также сексуальной психологией (весенним опьянением, страстью), эстетикой природы и ландшафта, психологией животных (перелетом птиц, зимней спячкой, жизненным ритмом).


© 2009-2020  lib.ltd.ua