Веб-бібліотека

Ткаченко А. О. Мистецтво слова: Вступ до літературознавства:

МИСТЕЦТВО СЛОВА. Феномен мистецтва. Види мистецтва, їх походження, класифікації. Мистецтво слова. Література як система. Проблеми генології. Лірика. Різновиди, види, жанри. Епос. Різновиди, види, жанри. Драма. Різновиди, види, жанри. Межиродові підсистеми. Ліро-епос. Ліро-драма. Епо-драма. Кіносценарій як межисистемне явище. Поетика літературного твору. Формозміст як єдність. Елементи змісту, або ж змістові прояви художньої форми. Елементи форми, або ж формальні проявники художнього змісту. Тема, проблема, ідея, тенденція, пафос/тональність, конфлікт/колізія. Фабула, мотив, сюжет, композиція. Художня мова. Етимологічне коріння експресії слова. Лексична сфера художньої мови...

ГЕЛЕН (Арнольд)

немецкий философ (Лейпциг, 1904 - Гамбург, 1976). В "Теории свободы воли" проводит строгую рефлексивную мысль, опирающуюся на Фихте, затем в сочинении "Человек, его природа и его место во вселенной" (1940) - социальную антропологию функционалистского типа. Он написал, в частности: "Исследования по антропологии и социологии" (1963), "Мораль и гипермораль" (1969).


© 2009-2020  lib.ltd.ua