Веб-бібліотека

Роменець В. А. Історія психології XX століття:

Вчинок як осередок історичного поступу психологічної науки. Культурологічний підхід у тлумаченні історії психології. Ситуативний рівень) становленні психологічних знань. Конфліктна ситуація як принцип тлумачення психологічних знань у Стародавньому світі. Колізійна ситуація і формування психологічних знань. Мотиваційний рівень періодизації. Учинкова дія та післядія як історико-психологічний принцип. Культурно-історична функція післядії у психології. Історична психологія XX століття. Післядія (рефлексія) як реакція на вчинкову дію та формування смисложиттєвих настановлень (інтеріоризація-катарсис-переображення). Рефлексивність і вчинковий канон...

ГЕЙЛИНКС Арнольд

(31.1.1624, Антверпен - 1669, Лейден), голл. философ-идеалист. Подверг критике схоластич. аристотелизм. Философия Г. сложилась под влиянием Декарта. Как один из гл. представителей окказионализма доказывал невозможность взаимовлияния души и тела, уподобляя их двум часам, ход к-рых изначально согласован богом (позже Лейбниц использовал этот пример для теории предустановленной гармонии).


© 2009-2020  lib.ltd.ua