Веб-бібліотека

Суховірський Б. І. Регіональна стратегія економічного розвитку України:

Теорія і практика сучасного репоналізму. Методологія і маркетинг регіональних умов господарювання. Сучасні форми світогосподарської інтеграції. Інноваційна регіональна політика і програми. Геоінформаційні системи в економіці. Особливості європейського регіоналізму. Організаційні засади європейського регіоналізму. Загальноєвропейські принципи регіонального співробітництва. Правові основи європейського регіоналізму. Зарубіжний досвід утворення єврорегіонів та прикордонної співпраці. Регіоналізація відкритої економіки України. Пріоритетні напрями світової господарської інтеграції. Конкурентноздатність відкритої економіки. Перспективи українського регіоналізму. Геоекономіка і регіональна політика...

Максименко С.Д. Загальна психологія: Вступ до психології. Предмет психології. Предмет психології та її завдання. Рефлекторна природа психіки. Психіка і свідомість. Основні галузі психологічних знань. Зв'язок психології з іншими науками. Основні напрями в сучасній психології. Методи психології. Основні вимоги до методів психології. Основні методи психології. Спостереження, експеримент. Додаткові методи: тест, опитування, бесіда, аналіз продуктів діяльності, узагальнення незалежних характеристик, самооцінка. Кількісний та якісний аналізи дослідження психічних явищ. Розвиток психіки і свідомості. Виникнення та розвиток психіки. Розвиток механізмів психічної діяльності. Розвиток психіки на різних етапах еволюції тваринного світу...

ГЕЙЕР Эрик Густав

(Geijer Erik Gustaf) (12 января 1783, Рансэтер - 23 апреля 1847, Стокгольм) - шведский философ и историк. С 1817 - профессор Упсальского университета. Вначале симпатизировал романтикам и придерживался консервативных взглядов. В теории познания стоял на позициях философского "реализма": сознание не может само создавать из себя объект, оно находит предмет как данное, которое не зависит от субъекта. В 1830-х гг. во взглядах наступил резкий перелом: разрыв с консерваторами и переход на позиции демократии и либерализма. Гейер выступил с требованием предоставления всем людям одинаковых прав, как условий для развития их творческих потенций. Впервые в шведской философии он сделал центральным принципом личность, условие самосознание ее он усматривал в соотношении с другой личностью (принцип коммуникации, связь между "я" и "ты"). Упрекая Гегеля в том, что тот растворил все индивидуальное в безличностной эволюции мирового духа, Гейер отклонял гегелевский панлогизм. Социально-политическая программа Гейера носила в основном реформаторско-просветительский характер.
Соч.: Samlade skriner, Bd 1-13. Stockh., 1923-31. Лит.: Мысливченко А. Г. Эволюция мировоззрения Эрика Гейера. - "ВФ", 1974. № 9; Kjellen A. Den levande Geijer, 1947; Landquist J. Geijer. Stockh., 1954; Mewling P. Geijer och marxismen. Stockh., 1947; Norbert E. Geijers vag (ran romantik till realism. Stockh-Uppasala, 1944.
А. Г. Мысливченко


© 2009-2020  lib.ltd.ua