Веб-бібліотека

Загальна психологія:

Загальні питання психології. Предмет і завдання психологічної науки. Предмет психології. Завдання психологічної науки. Місце психології в системі наук. Галузі психологічних знань. Мозок і психіка. Школи, напрями, концепції у психології. До історії психологічної думки. Дохристиянські часи - XVIII ст. Розвиток психологічної думки у XIX-XX ст. Методи психології. Загальні питання побудови психологічних досліджень. Загальнонаукові методи. Статистичний метод у психології. Конкретні наукові методи. Розвиток психіки та свідомості. Поява і розвиток форм психічного відображення у тварин. Механізми відображувальної діяльності на різних стадіях розвитку психіки. "Мова" і спілкування тварин...

Українське народознавство / За ред. С. П. Павлюка: Предмет і завдання етнографії. Походження українського народу. Етнічна територія України. Етнографічне районування України. Етнічний склад населення й сучасні етнічні процеси в Україні. Світоглядні уявлення та вірування. Людина. Доля. Душа. Демонологія. Довколишній світ. Релігія в житті українського народу. Передхристиянські вірування наших предків. Християнізація духовного життя українського народу. Етнічні архетипи в релігійному житті українців. Звичаї та обряди. Календарно-побутова обрядовість: етапи формування. Обрядовість зимового циклу. Обрядовість весняного циклу. Літні звичаї та обряди. Осінні звичаї та обряди. Народні знання. Народний календар. Космогонія і астрономія. Метеорологія...

ГАМАН Иоганн Георг

(27.8.1730, Кенигсберг - 21.6.1788, Мюнстер), нем. философ-иррационалист. После духовного кризиса во время пребывания в Лондоне (1758) вёл существование непрофессионального философа сократич. типа ("северный маг"), зарабатывая на жизнь службой в акцизном управлении и на таможне. Краткие соч. Г., писавшиеся фрагментарно, намеренно темно и зашифрованно, поднимали проблемы философии истории, философии языка и т. д. В них отразился кризис нем. просветит. рационализма, с критикой к-рого выступал Г., акцентировавший интуитивный момент в познании (концепция "непосредств. знания") и творчестве (особенно в соч. "Aesthetica in nuce" в составе "Крестовых походов филолога" - "Kreuzzuge des Philologen", 1762). Представления Г. о сложном единстве человеч. личности, о творчестве гения, об изначальности поэзии оказали огромное влияние на нем. филос.-эстетич. мысль (Гердер, течение "Бури и натиска", Гёте). Содержащиеся в работах Г. мотивы религиозной критики культуры проявились позднее у Кьеркегора. Г. воплотил в себе тип критика культуры, распространившийся позднее, начиная с эпохи романтизма. Г. явился также одним из ранних критиков Канта ("Метакритика пуризма разума" - "Metakritik uber den Purismum der Vernunft", опубл. 1800).


© 2009-2020  lib.ltd.ua