Веб-бібліотека

Білявський Г. О. та ін. Основи загальної екології:

Теоретичні аспекти загальної екології. Еволюція взаємовідносин людини й природного середовища. Структура природного середовища. Природне середовище. Атмосфера. Літосфера. Гідросфера. Природні ресурси. Біосфера. Загальні властивості біосфери. Склад і функціонування біосфери. Проблема походження життя на Землі. Еволюція біосфери. Еволюція людини. Ноосфера. «Біосфера-2». Кругообіг речовин та енергії в біосфері. Організми та середовище. Великий кругообіг речовин й енергії. Вплив антропогенного фактора на кругообіг. Природні ресурси Землі. Біологічні ресурси. Мінеральні й енергетичні ресурси. Кліматичні ресурси. Життєвий простір. Генетичний фонд. Структура сучасної екології. Предмет екології. Основні екологічні поняття...

ГАЛЛИНГЕР (GALLINGER) Август

(род. 11 авг. 1871, Вормс - ум. 7 июня 1959, там же) - нем. философ; с 1914 - профессор в Мюнхене. Занимался исследованиями по метафизике и теории познания. Осн. произв.: "Zum Streit ьber das Grundproblem der Ethik im Materialismus& des 19. Jh.", 1911; "Das Problem der objektiven Mцglichkeit", 1912; "Zur Grundlegung einer Lehre von der Erinnerung", 1914.


© 2009-2020  lib.ltd.ua