Веб-бібліотека

Основи митної справи / За ред. П.В. Пашка:

Митна справа в Україні. Історія розвитку митної справи в Україні та створення митних органів. Перші відомості про мито на території сучасної України. Митні порядки на Запорізькій Січі та у гетьманській Україні. Україна в складі Російської імперії. Митна справа в Україні на початку XX ст. Поняття "митна справа". Органи державного регулювання митної справи. Структура митних органів України. Завдання митних органів. Роль та місце митної справи в економічному розвитку України на сучасному етапі. Взаємовідносини митних органів України з іншими органами та особами. Завдання для перевірки знань. Митний контроль. Організація митного контролю. Здійснення митного контролю товарів і предметів, транспортних засобів...

ФРОЛОВ Иван Тимофеевич

(р. 1.9.1929, с. Доброе, ныне Липецкой обл.), сов. философ, чл.-корр. АН СССР (1976). Чл. КПСС с 1960. Окончил филос. ф-т л аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносова (1956). В 1952-65 на редакторской работе, сначала в Москве, затем в Праге. В 1965-68 на парт. работе. В 1968-77 гл. ред. журн. "Вопросы философии". В 1977-80 отв. секретарь журн. "Проблемы мира и социализма". С 1980 пред. Науч. совета при Президиуме АН СССР по филос. и социальным проблемам науки и техники. Осн. работы в области диалектич. материализма и филос. вопросов совр. естествознания, социально-филос. проблем науч.-технич. революции.


© 2009-2020  lib.ltd.ua