Веб-бібліотека

Геврик Є. О. Охорона праці:

Соціально-економічні, правові та організаційні питання охорони праці. Основні правові та нормативні положення про охорону праці. Основні законодавчі акти. Гарантії прав громадян на працю, на відпочинок, охорону здоров'я та на охорону праці. Охорона праці жінок, неповнолітніх та інвалідів. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці. Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці. Організація охорони праці на підприємстві. У правління охороною праці. Основні принципи управління охороною праці. Функції управління охороною праці. Організація управління охороною праці. Організація навчання з охорони праці. Виробничий травматизм та захворюваність. Поняття про виробничий травматизм та професійні захворювання...

Палеха Ю. І. Етика ділових відносин: Етика як сукупність знань про мораль та поведінку. Етика, етикеті мораль. Визначення понять «етика» та «етикет». Розвиток системи норм поведінки. Мораль та моральність. Роль звичок. Норми моралі. Діловий протокол. Протокол як форма ієрархічного порядку. Основні принципи ділового протоколу. Протокол у міжнародному спілкуванні. Підготовка програми перебування зарубіжної делегації. Економічна етика. Основи економічної етики. Зміни в економічних системах і стилях управління. Норми економічної етики. Вимоги до сучасного керівника. Етичні засади бізнесу. Стимулювання етичної поведінки. Загальні етичні установки. Етичні проблеми сучасного бізнесу. Соціальна відповідальність бізнесу. Постулати бізнес-етики...

ФРЕЙД (FREUD) Зигмунд

(род. 6 мая 1856, Фрайберг, Австро-Венгрия - ум. 23 сент. 1939, Хэмпстед, близ Лондона) - австр. невропатолог, психиатр, психолог, с 1902 - профессор невропатологии в Вене, с 1938 - в Англии. Фрейд - создатель психоанализа, который он развивал сначала как психотерапию для лечения различных форм истерии, а потом преобразовал в учение о собственной закономерности и действии бессознательного, в особенности в сфере влечений, инстинктов. Влечения порождают представления, которые - если они не реализуются - вызывают невроз душевной жизни. Центральной в учении Фрейда явилась теория психосексуального развития индивида. Согласно Фрейду, основу бессознательного составляют сексуальные инстинкты (либидо), обусловливающие большинство психических действий человека и характеризующихся двумя связанными с инстинктами понятиями: комплексом и сублимацией; см. Фрейдизм, Неофрейдизм. Осн. произв.: "Studien ьber Hysterie", 1895; "Die Traumdeutung", 1900 (рус. пер. "Толкование сновидений", 1913); "Totem und Tabu", 1912 (рус. пер. "Тотем и табу", 1923); "Zur psychopathologie des Alltagslebens", 1912 (рус. пер. "Психопатология обыденной жизни", 1926); "Vorlesungen zur Einfьhrung in die Psychoanalyse", 1910 (рус. пер. "О психоанализе", 1911); "Das Ich und der Abwehrmechanismus", 1935; "Gesammelte Schriften", 11 Bde., 1929.


© 2009-2020  lib.ltd.ua