Веб-бібліотека

Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку / За ред. Ф. М. Рудича:

Теорія політичної системи. Поняття політичної системи. Політична система і середовище. Політична система сучасної України. Тенденції становлення. Україна: політична стратегія. Складові стратегії. Засади. Загальноцивілізаційні тенденції суспільного розвитку. Від посттоталітаризму через авторитаризм до демократії. Формування владних структур. Влада і демократія. Демократія як збалансована система влади. Народовладдя в Україні: можливості і реальність. Ресурси сильної демократичної влади. Конституція і держава. Конституція: історія і принципи. Верховна Рада - парламент Української держави. Президентські інституції. Кабінет Міністрів - уряд України...

ФРАНС Анатоль

(наст. имя Анатоль Франсуа Тибо, 1844-1924) - франц. писатель. Мн. произведения Ф. проникнуты свободомыслием. направлены против догматов религии, религ. морали, осуждают ре-лиг. фанатизм, лицемерие, утвер-. ждают величие естеств. законов жизни и стремлений человека. В книге "Церковь и республика" (1904) выступает против клерик.-националистич. реакции.


© 2009-2020  lib.ltd.ua