Веб-бібліотека

Аляєв Г.Є. та ін. Лекції з релігієзнавства:

Предмет релігієзнавства. Релігія і суспільство. Особливості релігієзнавства як науки та учбової дисципліни. Поняття релігії та класифікація релігій. Релігія і суспільство. Форми релігійного життя людини. Релігійний досвід: його сутність, форми і вияви. Культ і богослужіння. Релігія первісного суспільства. Походження та особливості первісних форм релігії. Поняття про міф і міфологію як специфічну форму сприйняття світу. Основні форми первісних культів. Релігія Стародавньої Греції. Архаїчний період становлення грецької міфології. Класичний період розвитку релігії стародавніх греків. Культ і храми. Зороастризм. Пророк Зароастар і його релігійне вчення. Зороастрійські релігійні обряди. Авеста...

ФРАНКЛИН Бенджамин

(1706 ? 790) - ученый, просветитель и политич. деятель, один из лидеров борьбы амер. народа за независимость. Ф. критиковал религ. мировоззрение и догматику, выступал против сверхъестеств. объяснения природных и соц. явлений. Ему свойственна деистич. непоследовательность: допускал идею абстракт, бога, религ. предрасположенность человека, мо-рально-воспитат. ценность недогматически понимаемого христианства. Боролся против нетерпимости религ., за законодат. обеспечение религ. свободы, секуляризацию обществ, жизни.


© 2009-2020  lib.ltd.ua