Веб-бібліотека

Геврик Є. О. Охорона праці:

Соціально-економічні, правові та організаційні питання охорони праці. Основні правові та нормативні положення про охорону праці. Основні законодавчі акти. Гарантії прав громадян на працю, на відпочинок, охорону здоров'я та на охорону праці. Охорона праці жінок, неповнолітніх та інвалідів. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці. Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці. Організація охорони праці на підприємстві. У правління охороною праці. Основні принципи управління охороною праці. Функції управління охороною праці. Організація управління охороною праці. Організація навчання з охорони праці. Виробничий травматизм та захворюваність. Поняття про виробничий травматизм та професійні захворювання...

Аляєв Г.Є. та ін. Лекції з релігієзнавства: Предмет релігієзнавства. Релігія і суспільство. Особливості релігієзнавства як науки та учбової дисципліни. Поняття релігії та класифікація релігій. Релігія і суспільство. Форми релігійного життя людини. Релігійний досвід: його сутність, форми і вияви. Культ і богослужіння. Релігія первісного суспільства. Походження та особливості первісних форм релігії. Поняття про міф і міфологію як специфічну форму сприйняття світу. Основні форми первісних культів. Релігія Стародавньої Греції. Архаїчний період становлення грецької міфології. Класичний період розвитку релігії стародавніх греків. Культ і храми. Зороастризм. Пророк Зароастар і його релігійне вчення. Зороастрійські релігійні обряди. Авеста...
Дубравська Д.М. Основи психології: Наука психологія. Вступ до психології. Корені психології: історичні погляди. Психологія в Україні. Поняття про душу. Предмет психології. Галузі психологічних знань. Методи психології. Завдання дослідження. Умови дослідження. Характеристика методів. Мозок, поведінка, свідомість. Мозок і психіка. Можливості людського мозку. Локалізація мозкової діяльності. Мозок й статеві відмінності. Функції мозку та вікові особливості. Еволюція психіки тварин. Інстинкти та навички. Інтелектуальна поведінка тварин. Стани свідомості. Рівні свідомості. Сон і сновидіння. Види снів. Людина і сон. Змінені стани свідомості. Гіпноз і медитація, алкоголізм і наркоманія. Психічні процеси. Відчуття. Поняття про відчуття. Загальна характеристика відчуттів...

ФОРМАЛИЗМ

- направление в философии математики, основателем которого явился Д. Гильберт. Главные усилия формалистов были направлены на решение проблемы обоснования математики, доказательство ее непротиворечивости. Их не устраивали философские взгляды на сущность математики ни логицистов, ни интуиционистов. Они исходили из того, что старая, классическая математика является добротной, истинной и непротиворечивой наукой. Возражая интуиционистам, Гильберт восклицал: "Отнять у математиков закон исключенного третьего - это все равно, что запретить боксерам пользоваться кулаками". Однако для того, чтобы исключить вес сомнения в добротности классической математики, все ее основные теории (эвклидову геометрию и арифметику натуральных чисел в первую очередь) необходимо было полностью формализовать, то есть представить (отобразить) в виде формальных, синтаксических систем, а затем доказать чисто финитными средствами логическую непротиворечивость, полноту (относительно их содержательных моделей) и независимость аксиом этих формальных систем. При формальном отображении любой содержательной математической системы мы должны полностью отвлечься от содержательной интерпретации ее собственных и логических терминов, представить ее в виде чисто синтаксической конструкции и только тогда мы увидим ее принципиальную математическую сущность, все ее необходимые и достаточные основания. Сам Д. Гильберт формализовал содержательную часть эвклидовой геометрии и в результате показал недостаточность аксиоматической базы классической эвклидовой геометрии. Однако, первые же серьезные попытки полной формализации самой простой из математических теорий - арифметики натуральных чисел - принесли формалистам разочарование. К. Гедель, попытавшийся решить проблему обоснования арифметики в рамках программы формализма, пришел в итоге к противоположному результату - доказательству невозможности ее реализации. Он доказал невозможность полной формализации содержательной арифметики натуральных чисел в рамках одной формальной системы, а также невозможность доказательства ее непротиворечивости средствами самой формальной системы. Доказательство абсолютной непротиворечивости математики оказалось в принципе невозможным. Результаты, полученные Геделем, имеют огромное философ-скос значение. Однако невозможность реализации программы формализма в полном объеме не отменяет огромной ценности самой формализации математического знания. (См. форма, философия математики).


© 2009-2020  lib.ltd.ua