Веб-бібліотека

Соціологія: Підручник / В.П.Андрущенко:

Вступ до соціології. Що і як вивчає соціологія. Соціологія - наука про суспільство. Предмет та об'єкт соціології. З історії становлення соціології. Виникнення та становлення соціологічних знань. Джерела соціологічних знань. Розвиток соціальних знань в Стародавньому Світі. Формування соціологічної думки в Середньовіччя та епоху Відродження. Особливості розвитку соціальних знань в XVII ст. Філософія історії - новий етап в розвитку соціального пізнання. Становлення та розвиток соціології в XIX - XX ст.ст. (Класичний період). Опост Конт і Герберт Спенсер - основоположники соціології - самостійної науки. Дальший розвиток соціології в XIX ст. Психологічні школи в соціології. Емпіричні соціальні дослідження...

ФОМА СТРАСБУРГСКИЙ

(ум. 1357) - нем. схоласт, августинский монах. Как аристотелик выступал в защиту экспериментально-эмпирических методов в естественных науках и точных методов в философских суждениях, относящихся к наукам о духе. В своем учении о воле склонялся к Августину Блаженному, ибо верил в известную независимость воли от разума. Его произв. - "Scripta super quattuor libros sententiarum".


© 2009-2020  lib.ltd.ua