Веб-бібліотека

Укладач О. І. Когут. Основи ораторського мистецтва:

Риторика як наука і мистецтво. Історія ораторського мистецтва. З, Цицерон та Феофан Прокопович - видатні оратори. Соціально-політичне красномовство: парламентська промова. Сучасний риторичний ідеал. Тема, цільова установка промови. Збір матеріалу. Інформаційні промови. Композиція промови: вступ, основна частина, висновки. Аналіз композиції промов. Аналіз композиції промов видатних ораторів. Методи побудови промови (індуктивний, дедуктивний, хронологічний). Промови з метою переконати. Закличні промови. Конспект. Складання конспекту лекції. Теза, аргумент, спосіб доведення в лекції. Розробка системи аргументів. Основні жанри ораторських виступів - лекція, доповідь, промова. Похвальні промови...

ФИЛОСОФИЯ ВСЕЕДИНСТВА

, метафизика всеединства - одно из направлений религ. философии. Возн. на рубеже 19-20 вв. в России. Идейн. истоки Ф. в. - философия др. мира, в части, учение неоплатонизма (Плотин, Прокл). Понятие "всеединство" встречается у Я. Бёме (17 в.), у нем. мистика Фр. Баадера (19 в.) и Шеллинга. в России Ф. в. представлена системами В. Соловьева и таких его последователей, как братья Трубецкие, Карсавин, Франк. Всеединство, согласно Ф. в., означает некое универс. единство Вселенной, взаимосвязь ее частей и вместе с тем зависимость ее от абсолют. духовного начала. В трактовке рус. религ. философов всеединство - это единство бога и мира, бога и человека, реализуемое через "богочеловечество", выражением к-рого является церковь.


© 2009-2020  lib.ltd.ua