Веб-бібліотека

Оснач О.Ф. Товарознавство:

Теоретичні основи товарознавства. Предмет, цілі і завдання товарознавства. Класифікація, кодування і асортимент товарів. Стандартизація, сертифікація і якість продукції. Основні властивості промислової продукції. Метали. Атомно-кристалічна будова і властивості металів. Механічні характеристики металів. Методи їхнього визначення. Чорні метали. Чавун. Склад чавуну. Класифікація чавуну. Характеристика видів та маркування. Умови постачання, транспортування, зберігання чавуну. Сталь. Склад, класифікація та характеристика. Вуглецеві сталі. Класифікація та характеристика видів. Леговані сталі. Класифікація і маркування легованих сталей. Металокерамічні інструментальні сплави. Підвищення якості сталі. Кольорові метали і сплави...

Филогенез

(от греч. phylon - род, племя ...генез) в узком смысле - процесс исторического развития рода, в широком - то же в отношении мира организмов, их видов, родов, семейств, отрядов (подотрядов), классов, типов (отделов), царств, (надцарств);. эволюция рода. Закон Геккеля "филогенез повторяется в онтогенезе" можно понимать так, что в каждом индивидуальном развитии биологической особи повторяются основные фазы эволюционного процесса, пройденные видом, к которому эта особь принадлежит. Это легко констатировать при отслеживании внутриутробного развития плода у плацентарных, когда появляются ярко выраженные атавистические черты.


© 2009-2020  lib.ltd.ua