Веб-бібліотека

Пірен М. І. Конфліктологія:

Предмет конфліктології як науки. Предмет, метод, структура конфліктології. Основні поняття та категорії конфліктології. Зв'язок конфліктології з іншими науками. Методи наукових досліджень у конфліктології. Функції конфліктології в суспільстві. Конфлікти в історії суспільної думки. Давні уявлення про конфліктність буття. Конфлікти в рамках соціополітичного виміру (кінець ХІХ - початок ХХ ст.). Теорії конфліктів (кінець ХХ - початок ХХІ ст.). Становлення конфліктології як науки в Україні та її розвиток на сучасному етапі. Природа конфліктів. Поняття, структурні елементи конфлікту. Класифікація конфліктів. Межі конфлікту. Причини конфліктів, їхні функції та профілактика. Особистісні причини виникнення конфліктів...

Фенотип

(гр. являю, обнаруживаю форма) - совокупность всех внутренних и внешних признаков и свойств индивида, сформировавшихся на базе генотипа (см. Генотип) в процессе индивидуального развития (см. Онтогенез) и служащих одним из вариантов нормы реакции организма на внешние условия. При относительно одном и том же генотипе (абсолютно идентичного генотипа практически быть не может) в определенных пределах возможны бесчисленные варианты фенотипов (множество пород собак и других домашних животных) (см. Фенотип).


© 2009-2020  lib.ltd.ua