Веб-бібліотека

Федорченко В. К., Дьорова Т. А. Історія туризму в Україні:

Мандрівництво в Україні як прообраз туризму (IX-XIX ст.). Україна очима іноземних мандрівників. Внесок українців у географічні дослідження земної кулі. Зародження готельної справи в Україні. Початок організованого туризму (кінець XIX - початок XX ст.). Виникнення в Україні перших туристських організацій. Рекреаційне освоєння Криму. Кримсько-Кавказький гірський клуб (1890 - 1915 рр.). Зародження туристсько-екскурсійної справи на західноукраїнських землях. Розвиток готельної справи в другій половині XIX - на початку XX ст. Розвиток туризму в Україні в міжвоєнний період (1918-1939 pp.). Створення централізованої системи управління туризмом. Туристсько-екскурсійна справа і краєзнавчий рух у Радянській Україні...

ФЁДОРОВЦЫ

- монархич. и антисов. секта, возникшая в нач. 20-х гг. 20 в. в Воронежской обл. Получила значит, распространение в юж. районах ЦЧО, а также на территории Сев. Кавказа, Кубани, Украины. Организаторами ее были монахи Ново-Донского монастыря во главе со священником Вениамином. Идеологом и руководителем секты стал монах Федор Рыбалко (отсюда название секты), к-рый в 1923 объявил себя святым, назвал Сов. власть, "красным драконом" и "антихристом". Ф. вели активную вооруженную борьбу против Сов. власти, против коллективизации, культурной революции. На состоявшемся в 1929 процессе над руководителями секты она была охарактеризована как "проявление церк. контрреволюции". Победа социализма в СССР привела к распаду орг-ции Ф.


© 2009-2020  lib.ltd.ua