Веб-бібліотека

Суховірський Б. І. Регіональна стратегія економічного розвитку України:

Теорія і практика сучасного репоналізму. Методологія і маркетинг регіональних умов господарювання. Сучасні форми світогосподарської інтеграції. Інноваційна регіональна політика і програми. Геоінформаційні системи в економіці. Особливості європейського регіоналізму. Організаційні засади європейського регіоналізму. Загальноєвропейські принципи регіонального співробітництва. Правові основи європейського регіоналізму. Зарубіжний досвід утворення єврорегіонів та прикордонної співпраці. Регіоналізація відкритої економіки України. Пріоритетні напрями світової господарської інтеграції. Конкурентноздатність відкритої економіки. Перспективи українського регіоналізму. Геоекономіка і регіональна політика...

Палеха Ю.І. Ділова етика: Етичні проблеми управління та бізнесу. Етичні установки. Діловий протокол. Розвиток суспільства й стилі управління. Формування етики підприємництва. Соціальна відповідальність і економічна етика. Адміністративна етика. Взаємостосунки представників держави і підприємництва. Підготовка та проведення ділових зустрічей. Домовленість про ділову зустріч. Підготовка приміщень. Зустріч делегації. Привітання. Розміщення учасників зустрічі. Офіційна мова. Ділова атрибутика. Візитні картки. Ділові подарунки. Діловий одяг. Організація ділового спілкування. Функції ділового спілкування. Перепони у спілкуванні, його рівні. Соціальні типи в діловому спілкуванні. Закономірності міжособових стосунків. Сучасні теорії міжособових стосунків...
Семотюк В. Програмування в середовищі Турбо Паскаль: Загальна характеристика мови Паскаль. Структура Паскаль-програми. Елементи мови Паскаль. Мова металінгвістичних формул. Прості типи даних. Вирази. Стандартні типи даних. Цілий тип. Дійсний тип. Логічний тип. Символьний тип. Конструйовані типи. Перелічуваний тип. Діапазонний тип. Оператори надання значень змінним. Оператор присвоєння. Введення-виведення. Порядок виконання операцій. Складений оператор. Стиль запису програми. Структури керування. Структура послідовного виконання. Структура розгалуження. Умовний оператор. Оператор варіанта. Оператор безумовного переходу. Структура повторення. Цикл з параметром. Цикл з передумовою. Цикл з післяумовою. Ітераційні цикли. Вкладені цикли...

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ МАТЕРИАЛИЗМ

естественно-историч. материализм, стихийный материализм, "... стихийное, несознаваемое, неоформленное, философскибессознательное убеждение подавляющего большинства естествоиспытателей в объективной реальности внешнего
мира, отражаемой нашим сознанием" (Ленин В. И., ПСС, т. 18, с. 367). Термин введён в кон. 19 в. Дж. Тиндалем как обозначение преобладающей мировоззренч. установки, к-рой руководствуются в своих спец, ис: следованиях естествоиспытатели (в т. ч. и придерживающиеся идеалистич. филос. взглядов). Для Е. м, характерны, с одной стороны, уверенность в объективном характере природы и её закономерностей, а с другой - признание их познаваемости средствами естествознания. Именно поэтому стихийный материализм неразрывно связан с филос. материализмом. На позициях Е. м. стояли и стоят мн. крупнейшие естествоиспытатели, открытия к-рых (напр., учение Дарвина о естеств. отборе, теория относительности Эйнштейна, учение А. М. Бутлерова о химия, строении) явились науч. подтверждением диалектич. методологии. В то же время у самих сторонников Е. м. он остаётся "..."стыдливым" и недодуманным до конца материализмом..." (там же, с. 307, прим.) и не даёт последоват. ответа на основной вопрос философии. Методологич. слабость Е. м. выясняется при подходе с его позиций к проблемам истории и социологии, выходящим за рамки естествознания. Материалистич. понимание мира и истории в рамках Е. м, остаётся незавершённым. Однако и в пределах исследования природы Е. м. остаётся лишь незаконченным материализмом без сознат. применения диалектич. метода. Чтобы дать адекватную критику идеалистич. воззрений на природу и общество и всесторонне развернуть материалистич. понимание природных и обществ. явлений, учёный "... должен быть современным материалистом, сознательным сторонником того материализма, который представлен Марксом, то есть должен быть диалектическим материалистом" (там же, т. 45, с. 30).


© 2009-2020  lib.ltd.ua