Веб-бібліотека

Освітні технології / За ред. О. М. Пєхоти:

Технологічний підхід в освіті. Особистісно орієнтована освіта і технології. Вальдорфська педагогіка. Технологія саморозвитку. Технологія організації групової навчальної діяльності школярів. Технології розвивального навчання. Технології формування творчої особистості. Технологія навчання як дослідження. Проектна технологія. Нові інформаційні технології навчання. Технологія колективного творчого виховання. Педагогічна технологія "створення ситуації успіху". Сугестивна технологія. Аналіз образу - персонажа епічного твору: педагогічна технологія. Індивідуальність учителя і освітні технології...

ЕШИБОТ

(eschibah - собрание учащихся под председательством "старейшего") - иуд. высш. школа по подготовке гл. обр. раввинов. Е. возн. в Вавилонии, Палестине, Египте в период формирования Талмуда. В России Е. появились в 19 в. и делились на 2 вида: мести., дополнявшие хедеры и талмудто-ры, и общеиуд. значения. Последние получили статус высш. уч. заведений с 4-6-летним обучением. В наст. вр. Е. имеется при Московской хоральной синагоге.


© 2009-2020  lib.ltd.ua