Веб-бібліотека

Сокол Т. Г. Основи туристичної діяльності:

Історія розвитку світового туризму. Періодизація історії туризму. Подорожі та мандрівки в епоху стародавнього світу. Подорожі епохи середньовіччя. Подорожі й туризм у XVII-XVIII ст. Туризм XIX - початку XX ст. Сучасний світовий туризм. Міжнародне туристичне співробітництво. Світові туристичні регіони. Історія туризму в Україні. Мандрівництво як джерело зародження туризму в Україні. Український туризм у XIX - першій половині XX ст. Зародження організованих форм. Туризм в Україні в 70-80-ті роки XX ст. Туризм в Україні на сучасному етапі. Теорія туристичної діяльності. Культурно-історичне та соціально-економічне значення туризму в розвитку суспільства. Основні теоретичні поняття та їх визначення. Функції туризму в суспільстві...

Доминирование

межаллельное взаимодействие, проявляющееся в полном (полное доминирование) или неполном (неполное доминирование) подавлении доминантным аллелем (А) действия рецессивного аллеля (а) в гетерозиготном состоянии (Аа). При полном доминировании величина признака у гетерозиготы (Аа) соответствует таковой у гомозиготы по доминантному аллелю (АА); соответственно при неполном доминировании возникает смешанное промежуточное между А и а состояние признака. Нередко гетерозиготное состояние связано с возникновением т.н. гибридной силы или гетерозиса.


© 2009-2020  lib.ltd.ua