Веб-бібліотека

Юрківський В. М. Регіональна економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни:

ЄВРОПА. Великобританія. Франція. Німеччина. Італія. «Малі» високорозвинені країни Західної Європи. Фінляндія (79). Швеція (82). Норвегія (84). Данія (87). Ісландія (89). Бельгія (90). Нідерланди (94). Люксембург (99). Швейцарія (100). Австрія (104). Інші країни Західної Європи. Ірландія (107). Португалія (110). Іспанія (113). Мальта (123). Греція (124). Центральна і Південно-Східна Європа. Польща (130). Чехія (138). Словаччина (141). Угорщина (144). Румунія (148). Болгарія (153). Країни колишньої Югославії та Албанія. Словенія (160). Хорватія (161). Боснія і Герцеговина (164). Югославія (166). Македонія (168). Албанія (169). ПІВДЕННО-ЗАХІДНА АЗІЯ. Туреччина. Кіпр. Ліван. Ізраїль. Кувейт...

Калакура Я.С. Архівознавство: Архівознавство як наукова система і навчальна дисципліна. Предмет, об'єкти і методи архівознавства. Джерельна база та історіографія архівознавства. Місце і роль архівознавства у підготовці фахівців. Історія архівної справи в Україні. Початок архівів в Україні Центри зосередження писемних матеріалів у Київській Русі та Галицько-Волинській державі. Архіви адміністративних та судових установ литовсько-польської доби (15 ст. - 1-а половина 17 ст.). Архіви центральних установ Великого князівства Литовського та Речі Посполитої. Литовська та Коронна метрики. Волинська метрика. Архіви судових установ. Магістратські архіви. Архіви та архівна справа козацько-гетьманської України (середина 17-18 ст.). Український державний архів 17 ст...

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА БЫТИЯ БОГА

- попытки логически вывести бытие Бога и его предикаты и тем самым рационально обосновать веру в Бога. Согласно Канту, бытие Бога решительно недоказуемо, но это не является для Канта основанием утверждать, что Бога не существует. Имеется шесть наиболее известных доказательств бытия Бога. 1) Онтологическое доказательство бытия Бога из наличия субъективной идеи высшей сущности выводит ее объективное существование: если бы Бог существовал не в действительности, а лишь как идея, этот недостаток противоречил бы понятию Бога как наисовершеннейшей, наиреальнейшей сущности. 2) Психологическое доказательство бытия Бога исходит из наличия идеи Бога в сознании (т.е. из переживания Бога) и утверждает, что само сознание не может быть достаточным основанием для наличия в нем идеи Бога; следовательно, основу должна составлять внешняя причина сверхчеловеческого порядка (т.е. Бог как существующий). 3) Космологическое доказательство бытия Бога проводит временную связь от существования мира к его создателю, от обусловленности всего сущего к последней безусловной, в себе сущей, абсолютной сущности, к Богу, который является несводимой дальше причиной. 4) Телеологическое доказательство бытия Бога исходит от целесообразности и порядка мира и приходит к его премудрому архитектору. 5) M o p а л ь н о е доказательство бытия Бога из наличия нравственного сознания выводит его создателя или из "морального миропорядка" выводит основателя этого миропорядка. 6) Волюнтаристское доказательство бытия Бога исходит из того, что человек стоит на высшей из трех ступеней - сущего, живого и познающего. Но он не всемогущ, т. к. может не все, чего хочет. Следовательно, должна существовать некая высшая сила над ним, которая является всемогущей: Бог.


© 2009-2020  lib.ltd.ua