Веб-бібліотека

Предко О. I. Психологія релігії:

Психологія релігії як релігієзнавча дисципліна. Предмет психології релігії. Психологія релігії і релігійна психологія. Структура психології релігії та її методи. Тенденції психології релігії в контексті української релігієзнавчої думки. Відношення «людина - Бог» в контексті пошуку передумов психологічного осягнення релігії. Креативно-антропологічні можливості осягнення відношення «людина - Бог» в процесі становлення святоотцівської думки. Особливості трансформації змісту ідеї «внутрішньої» людини у філософії Г. Сковороди. «Відчуття» як засіб дослідження релігії у філософії Ф. Шлейєрмахера. Виникнення і розвиток психології релігії у другій половині XIX - на початку XX ст. Тенденції розвитку американської психології релігії...

ДЕШАНЛЕЖЕ Мари

(1716-1774) - франц. философ-материалист и атеист, построил систему, проникнутую рационализмом и диалектич. идеями. Д. считал, что на смену феод.-абсолютист, порядкам должно прийти об-во нравственности, где все находится в общем владении и где устанавливается социальное равенство. Д. доказывал, что те, в чьих руках богатство и власть, не могут обойтись без религии, но ее ненужность служит основой ее полного преодоления.


© 2009-2020  lib.ltd.ua