Веб-бібліотека

Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення:

Роль і значення мови в суспільному житті. Українська мова серед інших мов світу. Функції мови. Мовна норма. Функціональні стилі сучасної української літературної мови. Офіційно-діловий стиль. Мова документів. Загальні вимоги до укладання та оформлення. Документ та його функції. Критерії класифікації документів. Вимоги до укладання та оформлення документів. Оформлення сторінки. Текст і його оформлення. Скорочування слів і словосполучень. Стандартизація ділового тексту. Реквізити ділових паперів. Дата. Індекс. Заголовок до тексту. Адресат. Гриф затвердження. Резолюція. Віза. Підпис. Терміни та їх місце в діловому мовленні. Професійна лексика. Використання неологізмів та запозичень. Документування в управлінській діяльності...

ДЕМЕТРИЙ ФАЛЕРСКИЙ

(ок. 360 - ок. 280 до н. э.) - греческий философ и афинский государственный деятель. Представитель Перипатетической школы, ученик Теофраста. В 317 - 307 абсолютный правитель (эпимелет) Афин; с 267 при дворе Птолемея 1 Сотера, один из основателей Александрийской библиотеки и Мусея. Биография Деметрия - у Диогена Лаэртия (V 75 - 85); там же - каталог сочинений: 45 названий на этические, политические, исторические и историколитературные темы (не сохранились, фрагменты в собрании Верди). Деметрий, воплощавший для Цицерона идеал государственного деятеля, оратора и философа в одном лице, не был оригинальным мыслителем; его историческая заслуга - перенос перипатетической учености в Александрию. Ему принадлежит также древнейшее сохранившееся (у Стобея) собрание изречений "сема мудрецов".
Фрагм.: Wehrli F. (hrsg.). Die Schule des Aristoteles. Texte und
RE, Suppl. XI. 1968. A. В. Лебедев


© 2009-2020  lib.ltd.ua