Веб-бібліотека

Білорус О. Г. Глобальна перспектива і сталий розвиток:

Глобальний маркетинг сталого розвитку. Економічні, соціальні і цивілізаційні межі глобалізації і сталий розвиток у XXI столітті. Теоретичні і політичні аспекти сталого розвитку. Можливості і виклики глобалізації у сфері сталого розвитку. Концептуальна сутність сталого розвитку. Принципи сталого розвитку. Регіональні аспекти сталого розвитку. Маркетингові виміри і оцінки процесу глобалізації сталого розвитку. Деякі підсумки і маркетинговий прогноз перспектив сталого розвитку. Стратегії сталого розвитку: маркетингова оцінка світового досвіду. Національні стратегії сталого розвитку: аналіз основних підходів. Етапи маркетингу і планування сталого розвитку. Учасники процесу стратегічного маркетингу і планування...

Палеха Ю. Кадрове діловодство: Організаційні засади роботи з кадрами. Робота з кадрами як багатогранний процес. Основні терміни та поняття. Елементи системи управління персоналом. Еволюція менеджменту персоналу. Розвиток підходів до управління персоналом. Напрями та методи управління персоналом. Основи кадрової політики. Особливості розробки та завдання кадрової політики. Основні засади та принципи роботи з кадрами. Реалізація кадрової політики організації. Побудова роботи кадрової служби. Історія розвитку кадрових служб. Види кадрових служб та їх чисельність. Завдання, напрями роботи і обов'язки кадрових служб. Складові кадрової роботи. Вимоги до працівників кадрових служб. Розроблення посадової інструкції менеджера з персоналу...

ЦИВИЛИЗАЦИЯ

совокупность характерных черт, присущих развитым обществам. Понятие цивилизации предполагает прежде всего определенный уровень техники (различают цивилизации каменного века, железного века и (сегодня) цивилизации угля, нефти, наконец, атомного века), затем определенную форму культуры (например, греческая цивилизация). Если провести аналогию с образом человека, то техника составляет тело цивилизации, а культура представляет ее душу. Понятие цивилизации всегда сохраняет свой нормативный и всеобщий смысл: прогресс цивилизации предполагает одновременный прогресс техники, с помощью которой человек становится хозяином природы, и социальный и моральный прогресс в направлении эмансипации угнетенных народов, общества без войны и без классов, и, особенно, в направлении исчезновения слаборазвитых и зависимых стран, потому что человек должен прежде всего себя прокормить, чтобы иметь возможность развивать свою культуру. Прогресс цивилизации в сфере культуры не должен рассматриваться как превосходство европейской культуры над другими культурами (африканской, азиатской или американской), но как "обмен", благодаря которому культурные индивидуальности понимают друг друга и взаимно обогащаются. См. Культура.


© 2009-2020  lib.ltd.ua