Веб-бібліотека

Москаленко А. З. Теорія журналістики:

Предмет і завдання курсу. Поняття «журналістика». Університетська підготовка журналістів. Нова журналістська формація. Журналістика як мистецтво і як наука. Інформаційний підхід у журналістиці. Суспільство і соціальна інформація. Відкритість інформаційного простору. Основні принципи інформаційних відносин. Доступ до інформації. Види інформації. Правила передачі інформації. Нормативна база діяльності преси. Свобода преси. Правові основи функціонування ЗМІ. Законодавче забезпечення захисту інформаційного простору. Норми професійної етики журналіста. Результативність журналістської діяльності. Функції як результат поєднання мети та засобів її досягнення. Принципи журналістики як основа ефективного функціонування ЗМІ...

ЦИСТЕРЦИАНЦЫ

(от лат. названия села Сито близ Дижона -Cistercium) - члены католич. монаш. ордена, основанного бенедик-тинцем Робертом Молезмскнм в 1098 в возглавленного в 1115 Бернаром Клервоским. В 12-13 вв. мужские я женские монастыри Ц. были богаты, влиятельны и многочисленны (к 1300 существовало 700 монастырей Ц. во мв. странах). С 14 в. конгрегация Ц. приходит в упадок. Из Ц. выделились бернардинцу я трапписты. В наст. вр. насчитывается немногим более 3 тыс. Ц.


© 2009-2020  lib.ltd.ua