Веб-бібліотека

Предко О. I. Психологія релігії:

Психологія релігії як релігієзнавча дисципліна. Предмет психології релігії. Психологія релігії і релігійна психологія. Структура психології релігії та її методи. Тенденції психології релігії в контексті української релігієзнавчої думки. Відношення «людина - Бог» в контексті пошуку передумов психологічного осягнення релігії. Креативно-антропологічні можливості осягнення відношення «людина - Бог» в процесі становлення святоотцівської думки. Особливості трансформації змісту ідеї «внутрішньої» людини у філософії Г. Сковороди. «Відчуття» як засіб дослідження релігії у філософії Ф. Шлейєрмахера. Виникнення і розвиток психології релігії у другій половині XIX - на початку XX ст. Тенденції розвитку американської психології релігії...

ЦИЦЕРОН (CICERO) Марк Туллий

(род. 3 янв. 106, Арпинум - ум. (политическое убийство) 7 дек. 43 до Р. X., Формиа) - рим. политик и философ, блестящий оратор. Его заслугой является то, что он познакомил римлян с греч. философией, по-своему интерпретировав ее; причислял себя к новоакадемической школе. Как скептик, он избегал аподиктических суждений. В этике и теологии был сторонником учения Стой (Посидония). Его работы оказали сильное влияние на представителей Возрождения и Гуманизма (Петрарку, Эразма). Осн. соч. включены в "Избр. соч.". М, 1975.


© 2009-2020  lib.ltd.ua