Веб-бібліотека

Юрківський В. М. Регіональна економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни:

ЄВРОПА. Великобританія. Франція. Німеччина. Італія. «Малі» високорозвинені країни Західної Європи. Фінляндія (79). Швеція (82). Норвегія (84). Данія (87). Ісландія (89). Бельгія (90). Нідерланди (94). Люксембург (99). Швейцарія (100). Австрія (104). Інші країни Західної Європи. Ірландія (107). Португалія (110). Іспанія (113). Мальта (123). Греція (124). Центральна і Південно-Східна Європа. Польща (130). Чехія (138). Словаччина (141). Угорщина (144). Румунія (148). Болгарія (153). Країни колишньої Югославії та Албанія. Словенія (160). Хорватія (161). Боснія і Герцеговина (164). Югославія (166). Македонія (168). Албанія (169). ПІВДЕННО-ЗАХІДНА АЗІЯ. Туреччина. Кіпр. Ліван. Ізраїль. Кувейт...

Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: Комунікативна лінгвістика як наука і навчальна дисципліна. Природа, компоненти і форми комунікації. Сутність, категорії комунікативної лінгвістики та її взаємозв'язки з іншими галузями знання. Предмет і завдання комунікативної лінгвістики. Методи комунікативної лінгвістики. Природа спілкування і комунікації. Спілкування і комунікація. Функції спілкування. Відмінності спілкування людей і тварин. Спілкування як діяльність. Типи спілкування. Основні закони спілкування. Особливості міжособистісного спілкування. Тенденції розвитку сучасного спілкування. Моделі комунікації. Компоненти комунікації Елементарні компоненти і засоби комунікації. Канали комунікації. Комунікативний шум. Вербальні компоненти спілкування...

ЧЖАН ЦЗАЙ (1020 - 78)

- один из основоположников неоконфуцианства. Согласно учению Ч. Ц., все существующее в мире образуется из первоматерии - ци, к-рая обладает свойством движения и покоя. Природа - это "корень , а разум является ее порождением. Первосостояние ци Ч. Ц. называл "великой пустотой . Первоматерия рассеивается в "великой пустоте , а ее скопление подобно превращению воды в лед. Скопление и рассеивание ци определяет рождение и гибель всех явлений и вещей. Большое значение в философии Ч. Ц. отводилось понятию "дао ("путь ), к-рым обозначался процесс изменений и превращений ци. Движение и изменения первоматерии основаны на взаимодействии двух крайних противоположностей: положительного - ян и отрицательного - инь (Инь и ян). Их единство и есть дао, к-рое Ч. Ц. определял также как "великую гармонию . Движение в природе не носит хаотического характера, оно определяется законом (ли), присущим самой первоматерии ци. Закон не зависит от воли людей. В своей теории познания Ч. Ц. не был последовательным. Хотя, с его т. зр., ощущения являются источником познания и через них человек устанавливает связь с внешним миром, однако познание дао не основано на чувственном восприятии. Учение Ч. Ц. получило широкое развитие у последующих представителей неоконфуцианской школы.


© 2009-2020  lib.ltd.ua