Веб-бібліотека

Петрова І.В. Дозвілля в зарубіжних країнах:

Теоретичні основи дозвілля. Соціальна сутність дозвілля. Дозвілля в житті людини. Функції та принципи дозвілля. Педагогічні засади дозвілля. Стан наукових досліджень дозвіллєвої сфери. Основні інститути дозвіллєвої сфери. Специфіка діяльності дозвіллєвих центрів. Робота парку як дозвіллєвого центру. Дозвіллєва діяльність в клубах. Дозвілля в туристичних комплексах та готелях. Музей як дозвіллєвий центр. Хобі-групи як інститути дозвілля. Дозвіллєва робота з різними категоріями населення. Специфіка дозвіллєвої роботи з підлітками та молоддю. Особливості дозвіллєвої роботи з дорослими. Дозвіллєва діяльність з особами похилого віку. Специфіка дозвіллєвого обслуговування інвалідів. Дозвіллєва робота з сім'ями...

ЧУВСТВЕННАЯ (СЕНСИТИВНАЯ) КУЛЬТУРА

- одно из ключевых понятий социально-культурной динамики П.А. Сорокина, обозначающее культурную систему, для "истинная реальность и смысл ее сенсорны" (Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество.- М., 1994.- С. 563). Ч.К. фактически является синонимом светской культуры, выросшей до масштабов социально-культурной суперсистемы. Является основой жизнедеятельности общества современного (модернистско-постмодернистского) типа.


© 2009-2020  lib.ltd.ua