Веб-бібліотека

Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень:

Наука як система уявлень про світ (дійсність). Сутність науки. Етапи розвитку науки. Класифікація наук. Теоретична основа наукових досліджень. Структура наукової теорії. Функції наукової теорії. Класифікація наукових теорій. Економічна наука в системі гуманітарного знання. Методологія і методи наукових досліджень. Методологічна культура науки. Наукова парадигма. Методологія економічної науки. Методи наукових досліджень. Логіка наукового дослідження. Загальна схема наукового дослідження. Організація і планування наукового дослідження. Види навчально-дослідницьких робіт. Самостійна робота студента в системі навчального процесу. Сутність і структура самостійної роботи...

Человек-оператор

(от лат. operator - творец) - человек, внутри себя спонтанно творящий свой виртуальный мир; человек, находящийся на второй стадии виртуализированности образа относительно образов его константной реальности, консуетальных образов. Для человека-оператора характерно наличие в психике операциональных виртуалов (Н.А. Носов, Словарь виртуальных терминов).


© 2009-2020  lib.ltd.ua