Веб-бібліотека

М'ясоїд П. А. Загальна психологія:

Система понять і категорій психології. Психологія як наука. Становлення психології. Етапи історичного поступу психології. Міфологічний етап. Філософський етап. Науковий етап. Формування засад наукової психології. Напрямки психології у XX ст. Психологія у пошуках свого предмета. Психологія як система знань. Психологія серед інших наук. Методологічні принципи психології. Методи психологічного дослідження. Основна проблема психології. Мозок і психіка. Буття і свідомість. Людина і світ. Розвиток психіки. Психіка у філогенезі та історіогенезі. Типи і форми поведінки організмів. Стадії розвитку психіки. Виникнення первісної свідомості. Онтогенез психіки. Психічний розвиток на рівні організму. Психічний розвиток на рівні індивіда...

ЧАВЧАВАДЗЕ Илья Григорьевич

(1837-1907) - груз. писатель, мыслитель-материалист, обществ. деятель, основоположник критич. реализма в груз. лит-ре. На мировоззрение Ч. большое влияние оказали рус. революц. демократы. Придерживаясь материалистич. взгляда на природу и отрицая существование бога. Ч., однако, допускал возможность использования религии для улучшения отношений между людьми.


© 2009-2020  lib.ltd.ua