Веб-бібліотека

Дубравська Д.М. Основи психології:

Наука психологія. Вступ до психології. Корені психології: історичні погляди. Психологія в Україні. Поняття про душу. Предмет психології. Галузі психологічних знань. Методи психології. Завдання дослідження. Умови дослідження. Характеристика методів. Мозок, поведінка, свідомість. Мозок і психіка. Можливості людського мозку. Локалізація мозкової діяльності. Мозок й статеві відмінності. Функції мозку та вікові особливості. Еволюція психіки тварин. Інстинкти та навички. Інтелектуальна поведінка тварин. Стани свідомості. Рівні свідомості. Сон і сновидіння. Види снів. Людина і сон. Змінені стани свідомості. Гіпноз і медитація, алкоголізм і наркоманія. Психічні процеси. Відчуття. Поняття про відчуття. Загальна характеристика відчуттів...

БЮРОКРАТИЧЕСКИЙ ТИП СОЗНАНИЯ

- характеризуется: а) иллюзорностью, неадекватностью понимания действительности; б) для него действительность есть объект административного, насильственного преобразования с помощью воли бюрократии как первопричины всего сущего; в) насаждением единомыслия, но, поскольку это недостижимо, возникает двоемыслие и двойная лживая мораль; г) ненавистью к инакомыслию и свободе личности; д) авторитарностью мышления ("сам сказал", "есть мнение"), монологовой формой общения; е) возникновением в отношениях между людьми системы дураков: "Ты начальник я дурак, я начальник ты дурак"; ж) отношением к человеку как орудию воли бюрократии, как к винтику, фактору, рабсиле, но не как к высшей ценности и самоцели истории. Сущностью Б.т.с. является догматизм, догматическое мышление, фактическое отрицание свобоы творчества и свободного творческого мышления.


© 2009-2020  lib.ltd.ua